เงินเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน งวดแรก 4,000 บาท เข้าแล้ว
เช็คเงินด่วน เราชนะกลุ่มไม่มี สมาร์ทโฟน รับเงินแล้วตอนนี้ 5,000 บาท จากการตรวจสอบโครงการ เราชนะ ในส่วนของผลการทบทวนสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เปิดเผยถึงกลุ่มสละสิทธิ์เราชนะ ด้วยเหตุผล “ไม่มีสมาร์ทโฟน” และสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา […]
เงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 14
เงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 14 เช็คด่วนสำหรับพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวจากมาตรการของทางด้านรัฐบาล ที่ได้มีการอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยเกษตรกร ที่ทำการขึ้นทะเบียนกับทาง กรมส่งเสริมการเกษตร […]
เงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง ประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 11 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 สำหรับเกษตรกรที่ทำการขึ้นทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมเกษตรกร ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. […]
ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง
เงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว งวดที่ 8 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2563/64 รอบที่ 1 สำหรับพี่น้องเกษตรกร ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน 8.79 แสนครัวเรือน ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้แจ้งว่าจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ […]
บัตรคนจนเดือนธันวาคม 2563
บัตรคนจนเดือนธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ทั้งหมด 5 อย่าง เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2563 ไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเดือนสุดท้ายของปี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน แน่นอนว่าต้องอยากจะรู้สิทธิ์ 5 อย่างสำหรับผู้ที่ถือบัตรจะได้รับ สำหรับรายละเอียดของสิทธิ์ดังกล่าว สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ด้านล่าง […]
เงินประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัวต์
ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพด จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการออกมาระบุว่า ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างดังนี้ […]
เริ่มโอนเงินแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ
เริ่มโอนเงินผู้สูงอายุ และ คนพิการแล้ววันนี้ หลังจากเลื่อนจ่าย กรมบัญชีกลางได้มีการออกมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับการโอนเงินเบี้ยคนชรา และ เบี้ยคนพิการประจำเดือนกันยายน 2563 หลังจากที่ได้มีการประกาศเลื่อนจ่ายเงินดังกล่าว ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาสำหรับการรับเงินวันนี้ จะขึ้นอยู่กับธนาคาร ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ จากกรณีที่กรมบัญชีกลาวงได้มีการเลื่อนจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ […]
กำหนดโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ กันยายน 2563
คลังแจ้งพร้อมโอนแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ คนพิการ จากกรณีที่กรมบัญชีกลาง ที่สังกัดกระทรวงการคลังได้ออกมาแจ้งในเรื่องการเลื่อนจ่ายเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการซึ่งโดยปกติแล้ว จะมีการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการในวันที่ 10 ของทุกๆเดือน สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับคนละ 600 […]
โค้งสุดท้าย เยียวยาเกษตรกร 15 กันยายน 2563 นี้
เยียวยาเกษตรการ 15,000 บาท โค้งสุดท้าย เช็คเลยสถานะแบบไหนถึงได้เงิน มาตรการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรไทย ผ่านโครงการ เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เยียวยาเงิน 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่งาน ทำการจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตร […]
เตรียมรับเงินชดเชย ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 15,000 บาท
เตรียมตัวรับเงิน 15,000 ประกันสังคม มาตรา 33 เข้าบัญชี 31 สิงหาคม 2563 นี้ จากการอัพเดทความคืบหน้า ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่กำลังติดตามข่าวสารอยู่ในขณะนี้ ล่าสุดมีข่าวออกมาว่า จะมีการจ่ายเงินชดเชยจำนวน […]