เริ่มโอนเงินแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ
เริ่มโอนเงินผู้สูงอายุ และ คนพิการแล้ววันนี้ หลังจากเลื่อนจ่าย กรมบัญชีกลางได้มีการออกมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับการโอนเงินเบี้ยคนชรา และ เบี้ยคนพิการประจำเดือนกันยายน 2563 หลังจากที่ได้มีการประกาศเลื่อนจ่ายเงินดังกล่าว ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาสำหรับการรับเงินวันนี้ จะขึ้นอยู่กับธนาคาร ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ จากกรณีที่กรมบัญชีกลาวงได้มีการเลื่อนจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ […]
โอนเงินกลุ่มแจ้งบัญชีใหม่ เยียวยาเกษตรกร
เช็คเงินในบัญชีด่วน กลุ่มที่แจ้งบัญชีใหม่ ธ.ก.ส. โอนเงินแล้ว รีบตรวจสอบเงินในบัญชีด่วนเลย สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท รอบที่ 2 มอบให้กับกลุ่มที่ทำการแจ้งบัญชีธนาคารใหม่ เนื่องจากตอนแรกแจ้งเลขบัญชีธนาคารผิด ซึ่งมีจำนวน 437 ราย หลังไม่สามารถโอนเงินได้ […]