เงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ยังไม่ได้เช็ค ธ.ก.ส. ต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร จากโครงการประกันรายได้เกษตรกร หรือ เงินประกันราคาข้าว และ ยางพารา ตรวจสอบเงินประกันรายได้ชาวสวนยางล่าสุด ณ วันที่ 15 ธันวาคม […]