ค่าใช้จ่ายในการ 'โอนบ้าน-โอนที่ดิน' มีอะไรบ้าง?
การโอนบ้าน-โอนที่ดิน  ก่อนหน้านี้ ได้มีการพูดคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับการเลื่อนยื่นภาษีทุกรูปแบบ (อ่านเพิ่มเติม: สรุป! การเลื่อนยื่นภาษีทุกแบบปี 2563) และในช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วกับการยื่นภาษีปีนี้ที่สามารถยื่นแบบภาษีทั้งแบบกระดาษและผ่านอินเทอร์เน็ตได้ภายใน 31 สิงหาคม 2563 นี้ วันนี้เราจึงมาพูดคุยเกี่ยวกับการโอนบ้านและการโอนที่ดินว่ามีรูปแบบ, ค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการยื่นภาษีได้ […]