แพทย์ชี้ ไทยอาจติดโควิด-19 รอบ 2
โควิด-19 ระลอก 2 อาจะเดินทางข้ามพรมแดน และ พัสดุ แพทย์ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการระบาด ระลอก 2 ซึ่งประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดการระบาดอีกครั้ง โดยไม่รู้แหล่งที่มา ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการเดินทางระหว่างประเทศ ทางประเทศไทยเองยังไม่มีการเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาก็ตาม แต่การสั่งซื้อของออนไลน์จากต่างประเทศ หรือ การพรีออเดอร์ต่างๆ […]