Mid Year Promotion 2021 จาก ACCESSTRADE
โปรโมชั่นกลางปี 2021 จาก ACCESSTRADE ประเทศไทย สวัสดีครับ ACCESSTRADE Publisher เผลอแปปเดียวเราก็เดินทางมาถึงกลางปี 2021 กันแล้วในปีนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและเทคนิคต่างๆในการทำ Affiliate Marketing เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ประเทศไทยของเรายังคงเจอปัญหาอยู่นั่นก็คือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั่นเอง ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนเทคนิคไปเรื่อยๆ […]