คนละครึ่งแจกเงิน 3000 บาท
ถามตอบโครงการ คนละครึ่ง รัฐแจกเงิน คนอายุ 18+ คนละ 3,000 รัฐบาลเปิดแคมเปญแรง แจกเงินให้คนไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ คนละ 3,000 บาท เฉพาะคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป […]