ลงมติเห็นชอบ โครงการประกันรายได้เกษตรกร
เปิด 3 โครงการประกันรายได้ เกษตรกรปี 2563 และ 2564 คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ได้ลงมติเห็นชอบ 3 โครงการ เดินหน้าประกันรายได้เเกษตรกร  จากการรายงานของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยผลของการประชุมคณะกรรมการ […]