ธ.ก.ส. ออกมาตรการดูแลพี่น้องเกษตรกร
ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร เตรียมรับมือแก้ปัญหาโควิดระบาดรอบใหม่ ธ.ก.ส. เตรียมตัวออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เพื่อเป็นการรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ โดยมอบสิทธิพักชำระหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกร 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยกลุ่มบุคคล, กองทุนหมู่บ้าน […]