จองคิวฉีดวัคซีนโควิด หมอพร้อม
เปิดจองวัคซีนโควิด ผ่านไลน์-แอพหมอพร้อม 1 พ.ค. นี้ ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับโครงการที่เปิดให้ประชาชนสามารถจองวัคซีนโควิด ผ่านแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม ซึ่งจตะมีใบรับรองการออกให้ผ่านระบบดิจิทัลเป็น QR Code และยังมีอีก 2 ช่องทาง ให้ประชาชนสามารถเข้าไปจองสิทธิวัคซีนผ่านทางโทรศัพท์โดยติดต่อโรงพยายาล […]