ยื่นภาษีออนไลน์2567 สำหรับเงินได้จากปี2566 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และขั้นตอนอะไรบ้าง มาดู สำหรับการยื่นภาษีอัพเดตล่าสุดปี 2567 ต้องยื่นภาษีออนไลน์เท่านั้น โดยเป็นงานยื่นภาษรชีจากรายได้ หรือเงินได้จากปี 2566 บุคคลธรรมดาที่ผ่านมา แน่นอนว่า กรมสรรพากรได้มีการกำหนดกฎเกรฑ์ในการชำระภาษีของคนไทยทุกคนที่มีเงินเดือรประจำตั้งแต่ 120,000 บาทต่อปี […]
มาตรการขยายเวลาเสียภาษีเงินได้ ถึงสิงหาคมปีนี้!
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คืออะไร? ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือ หน่วยภาษีพิเศษ (ตามที่กฎหมายกำหนด) ซึ่งผู้ที่มีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์จะต้องทำการยื่นภาษี จัดเก็บเป็นรายปี โดยแบ่งการจัดเก็บตามกลุ่มบุคคล เนื่องจากมีความสามารถในการลดหย่อนภาษีจากข้อกำหนดแตกต่างกันไป คนโสด กรณีมีเงินได้จากการจ้างงาน คือ เงินเดือน […]