แนวทางปฎิบัติในการเดินทาง เข้าประเทศไทย
ประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางการเดินทางเข้าประเทศไทย แนวทางปฎิบัติ ในการเดินทางของผู้โดยสารทั้งคนไทย และ ชาวต่างชาติ ที่มีความต้องการจะเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย เฉพาะคนที่เดินทางจาก จีน, เขตบริหารพิเศษมาเก๊า, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, อิตาลี, อิหร่าน และ เกาหลี สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน […]