ประกาศแท็กซี่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา กระทรวงคมนาคม แท็กซี่สามารถคิดค่าบริการเพิ่มเติม สำหรับสัมภาระ เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีจ้างโดยมีบริการพิเศษ สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือ Taxi Meter ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการ […]

บทความที่น่าสนใจ

ขั้นตอนลงทะเบียนเราชนะ แบบไม่มีมือถือ
สรุปวิธีลงทะเบียนเราชนะ แบบไม่มีสมาร์ทโฟน โครงการเราชนะ เป็นโครงการที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชน […]
แคมเปญอนุมัติสูงเดือนมกราคม 2564
รวมแคมเปญยอดอนุมัติสูงประจำเดือนมกราคม 2564 ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดว่า ควรจะโปรโมทแคมเปญนี้ […]
2 มาตรการแจกเงินเยียวยาโควิด จากรัฐบาล รับเงิน 10,500 บาท
จัดหนักเงินเยียวยาโควิด-19 ผ่าน 2 โครงการของรัฐบาล […]