แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล ผ่านทางออนไลน์
เปิดช่องทางออนไลน์ สำหรับการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล วันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้เป็นวันเลือกตั้งเทศบาล ซึ่งประชาชนหลายๆท่านที่ไม่สะดวกเดินทางไปเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร และต้องแจ้งสิทธิว่าไม่ได้เลือกตั้งผ่านช่องทางไหนได้บ้างเรามีคำตอบ จากการรายงานของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. รายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนกยกเทศมนตรี ที่มีขึ้นในวันที่ 28 […]