รายละเอียดสถานีกลางบางซื่อไม่เปิดวอล์อิน
กรมการแพทย์แจงจุดฉีดวัคซีนโควิด สถานีกลางบางซื่อ ไม่เปิดวอล์กอิน จากการรายงานของอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า ทางสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนโควิด ได้แจงเหตุเกี่ยวกับการไม่รับการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ walk-in เนื่องจากต้องลดความแออัด และในแต่ละวันมีโควต้าต่อวันเพียง 5,000 คนเท่านั้น ผ่านการลงทะเบียนฉีดผ่านค่ายมือถือ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ มีเป้าหมายเพื่อลดความแออัดจากการเข้าใช้บริการในสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดโดย เริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ […]