ด่วนเคาะมาตรการ เราชนะ รับเงิน 3500 บาท
มาตรการเยียวยาโควิด 19 ระลอกใหม่”เราชนะ” รับเงิน 3,500 บาท มาแล้วมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่จากทางรัฐบาล เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ประชาชนคนไทยให้ความสำคัญมาก เนื่องจากมาตรการนี้เป็นการแจกเงินเยียวยาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่แจกเงินให้กับประชาชน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน […]