ของขวัญปีใหม่ จากประกันสังคมเพิ่มเงินเยียวยา
ประกันสังคมเยียวยาผู้ประกันตน เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 จัดแจกใหญ่สุดสำหรับประกันสังคม ที่ออกมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนเป็นของขวัญรับปีใหม่ 2564 จัดให้เต็มๆ แถมยังเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มเดือนละ 800 บาท บวกกับเพิ่มค่าฝากครรภ์ และค่าทำคลอดบุตรลดเงินสมทบมาตรา 33 เหลือเพียงเดือนละ 450 บาท […]