คลินิกแก้หนี้ ต่อระยะเวลาโครงการถึง ธันวาคม 2564
คลินิกแก้หนี้ ธปท. ต่อมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้แล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาต่อมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อรองรับผลโควิดระลอก 3 พร้อมมีมาตรการในการปรับหลักเกณฑ์เพื่อขยายความช่วยเหลือให้กับลูกหนี้ จาการเปิดเผยข้อมูลทางด้าน ผู้ช่วยผู้กำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้ออกมาเปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการกำกับการดูแลโครงการคลินิกมีการประชุมเพื่อประเมินผล […]