เพิ่มเงินบัตรคนจน 500 บาทต่ออีก 3 เดือน
ใครถือบัตรคนจนเฮดังๆ ครม. อนุมัติเพิ่มเงิน 500 บาทต่ออีก 3 เดือน คณะรัฐมนตรี อนุมัติเพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องอีก 3 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม ไปจนถึงเดือน มีนาคม 2564 รับเพิ่มเดือนละ […]