ใช้เงินไม่ครบ 150 บาท เอาไปทบวันอื่นได้หรือไม่
ตอบคำถาม หากใช้เงินคนละครึ่งไม่ครบ 150 บาท จะเสียสิทธิส่วนต่างหรือไม่ จากการตรวจสอบกับทางด้านกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับข้อสงสัยของประชาชน ที่มีต่อโครงการ คนละครึ่ง เกี่ยวกับการจ่ายเงิน ถ้าเกิดว่าจ่ายเงินวันละไม่ถึง 150 บาท ผู้ที่ลงทะเบียน สามารถเอาเงินส่วนต่างไปทบวันอื่นได้หรือไม่ คลังยืนยันว่า […]