ขยายเวลาการชำระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
เปิดมาตรการเยียวยาด้วยการเลื่อนเวลาในการชำระภาษี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายๆกิจการ และ หลายๆกิจกรรมในประเทศไทยถึงกับต้องหยุดชะงักลง หลายบริษัทต้องให้พนักงานเปลี่ยนแผนการทำงานด้วยการ Work from Home แถมยังมีบริษัท และ โรงงานอีกไม่น้อยที่ต้องปิดตัวเนื่องจากพิษโควิด-19 มาตรการดังกล่าว มีเป้ามายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ และ […]