คืนเงิน และ เลื่อนตั๋ว ช่วงสงกรานต์ปีนี้ ฟรี!
กระทรวงคมนาคม ประกาศ อนุญาตให้ประชาชน เลื่อนตั๋วได้ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้ทางรัฐบาลไทย ได้มีมาตรการ เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 เลื่อนไปหยุดในช่วงอื่นอย่างไม่มีกำหนด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของการติดเชื้อไวรัส […]