เลื่อนจ่าย เงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง
เงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง เลื่อนจ่าย ไม่มีกำหนด ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรวันนี้ กับกรณีโครงการประกันรายได้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ในระยะที่ 2 ก่อนหน้านั้นได้มีการเปิดเผยออกมาว่า จะมีการดำเนินการจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา แต่ถูกเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด […]