ลงทะเบียน โครงการ เราผูกพัน
เราผูกพัน โครงการใหม่จากรัฐบาล ลุ้นแจกเงินข้าราชการ 7 พันบาท โครงการใหม่ล่าสุดจากทางรัฐบาล เป็นโครงการที่ปล่อยออกมาเพื่อเยียวยา กลุ่มข้าราชการ ทางกระทรวงการคลังได้มีการเร่งเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขแจกเงินสำหรับโครงการ เราผูกพัน เพื่อช่วยข้าราชการ 1 ล้านคน ในกรอบวงเงินเราชนะ ที่ยังคงเหลืออยู่ ภายหลังจากรัฐบาลได้มีการออกมาตรการ […]