กลุ่มไหนต้องลงทะเบียนรับสิทธิ เราชนะ
กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่ มาตรการ เราชนะแจกเงินเยียวยา 7,000 บาท กลายเป็นกระแสที่ประชาชนคนไทยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการ เราชนะ ที่รัฐบาลได้ปล่อยออกมา เป็นโครงการที่พูดได้เต็มปากเลยว่า เป็นการแจกเงินเยียวยา สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ซึ่งโครงการ เราชนะ […]