เงินเยียวยาชาวนา รับไร่ละ 1000
รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท แจ้งข่าวความคืบหน้า สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ทำนา รับเงินเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท เป็นอีกหนึ่งโครงการ สนับสนุนค่าบริหารจัดหารและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2564/65 เป็นมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐบาล ที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 […]