ชะลอการเยียวยา ข้าราชการชั้นผู้น้อยออกไปก่อน
โครงการเราชนะ มียอดผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิมากเกินกรอบวงเงิน ประกาศแจ้งจากทางกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับโครงการเราชนะ ที่ปัจจุบันมียอดของผู้ที่ได้รับสิทธิเกินกรอบวงเงิน ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ต้องมีการชะลอมาตรการ เยียวยาข้าราชาการชั้นผู้น้อยออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการรายงานว่า ทางกระทรวงการคลังยังเปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น คนชรา, ผู้ป่วยติดเตียง, […]