Facebook เตรียมออกกฎ การจำกัดโฆษณาต่อเพจ
เฟซบุ๊ก เตรียมประกาศจำกัดจำนวนโฆษณาต่อเพจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประกาศจากทาง Facebook เกี่ยวกับการเตรียมจำกัดจำนวนโฆษณาต่อเพจ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณา การประกาศใช้ดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 หรืออีก 5 เดือนข้างหน้านี้ ทาง Facebook ได้ให้เหตุผลของการเพิ่มกฎครั้งนี้เกี่ยวกับการจำกัดจำนวนโฆษณาของเพจว่า “ถ้านักการตลาดสร้างโฆษณา จำนวนมากในครั้งเดียว […]