เพิ่มเงินบัตรคนจน และ กลุ่มเปราะบางอีก 300 บาท
อนุมัติเพิ่มเงิน บัตรคนจน-กลุ่มเปราะบาง อีก 300 บาท คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบเพิ่มเงินเยียวยา สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน – กลุ่มเปราะบาง อีก 300 บาท นาน 2 เดือน โดยได้อนุมัติเงินกู้ให้กับกระทวงการคลัง […]
เปิดเงื่อนไขเพิ่มเงินบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ
รายละเอียด และ เงื่อนไข การเพิ่มเงินในบัตรคนจนชั่วคราว 500 บาท ได้เมื่อไหร่เช็คเลย จากการประชุมของ ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้ลงมติเห็นชอบไฟเขียว ให้มีการเพิ่มเงินในบัตรคนจนชั่วคราว เพิ่มอีก 500 บาท ซึ่งเป็นมาตรการของทางด้าน กระทรวงการคลัง […]