เงินจัดการศพผู้สูงอายุ ปรับปรุงใหม่ จากเดิมให้ 2,000 บาทต่อศพ เพิ่มเป็น 3,000 บาทต่อศพ เมื่อวานนี้ (2 กันยายน 2563) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีการออกประกาศคำสั่งฉบับใหม่ เรื่อง […]