ประกาศจากกระทรวงศึกษาเปิดเรียนทั่วประเทศตามปกติ
กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเปิดเรียนตามปกติ เปิดเผยจากทางด้านรัฐมนตรีศึกษาธิการ เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจที่เริ่มให้ทดลองเปิดเรียนตามปกติแบบ 100% ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นี้ โดยให้นักเรียนต้องทำการจดบันทึกประจำวัน เพื่อเป็นข้อมูลสอบสวนโรค เมื่อมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการเปิดให้นักเรียน ได้ทดลองเรียนแบบเต็มรูปแบบ 100% […]