เปิดทบทวนสิทธิ เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3000 บาท
เปิดทบทวนสิทธิ์ เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาทแล้ววันนี้ รายละเอียดแจกเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ สงเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตามที่กระทรวงแรงงาน เปิดให้นายจ้าง และ สถานกประกอบการเอกชน […]