อัพเดตหลักเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุ 2566 เงินออกวันไหน ลงทะเบียนยังไง มีเงื่อนไขดังนี้ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ออกประกาศเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีนี้ สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุรายเดิมยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาต่อเหมือนเดิม แต่สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ที่กำลังจะลงทะเบียนหรือกำลังรอพิจารณารับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีนี้ต้องรอเงื่อนไขใหม่จากทางคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะกำหนดและแจ้งออกมา หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบัน จะมีให้กับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไว้แล้ว โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์เบื้องต้นคือ จะต้องผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป […]
สรุปเลื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยยังชีพคนพิการ
สรุปเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการประจำเดือนกันยายน 2563 กรมบัญชีกลาได้ออกมาแจงเหตุ เกี่ยวกับการเลื่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ ในเดือนกันยายน 2563 จากสาเหตุเงินไม่พอจ่าย ทางกรมบัญชีกลางได้แจ้งว่าถ้าหากได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จะรีบจ่ายเงินให้ภายในเดือนนี้ เรื่องการเลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เงินเบี้ยความพิการ […]
โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ความพิการ วันนี้
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ความพิการ พร้อมโอนวันนี้ 4 โมงเย็น จากการตรวจสอบผ่านกรมบัญชีกลาง ได้มีการแจ้งว่า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ความพิการ จะพร้อมจ่ายเงินวันนี้ ในเวลา 4 โมงเย็นเป็นต้นไป การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ […]