5 Marketing Tools ที่นักการตลาดต้องมีไว้ใช้!
ความสำคัญของ Marketing Tools เทคโนโลยีทางการตลาดในปัจจุบัน เข้ามามีบทบาทต่อการทำการตลาด โดยเฉพาะที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการจัดการการตลาด การวิเคราะห์ การเก็บข้อมูลต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการตลาด วันนี้เราจึงมาพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่นักการตลาดควรมีไว้ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ จัดการการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น ซึ่งวันนี้เราเลือกมา 5 Tools ที่เหมาะกับนักการตลาดที่ทำเว็บไซต์เป็นช่องทางการตลาดหลัก แต่สามารถนำไปปรับใช้กับช่องทางอื่นๆได้ด้วย ดังนี้ […]