ครม. อนุมัติโครงการเด็กจบใหม่ ให้เงินเดือน 18,000 บาท
ตรวจสอบรายละเอียด อนุมัติจ้างเด็กจบใหม่ ให้เงินเดือน 18,000 บาท เท่าสิทธิพนักงานราชการ คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบ อนุมัติจ้างเด็กจบใหม่ ให้เงินเดือนถึง 18,000 บาท สำหรับการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น 10,000 อัตราด้วยวงเงิน 2,200 […]