เช็คส่วนลดค่าไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบส่วนลดผ่านช่องทางออนไลน์ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ MEA ได้ออกมาแนะนำ ช่องทางในการตรวจสอบ ส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง เพียงแค่ 3 ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้น […]