เปิดไทม์ไลน์ ทหารติดโควิด-19
เช็คด่วนไทม์ไลน์ ทหารติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แวะห้าง จังหวัดระยอง จากการรายงานของ นายแพทย์ ทวีศิล วิษณุโยธิน ดำรงตำแหน่ง โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้ออกมาเปิดเผยยอดผู้ป่วย ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 […]