เปิดเผยข้อมูลการกลับมาของ Paypal
ข่าวการกลับมาของ Paypal ในประเทศไทยที่มีเงื่อนไขใหม่ จากกระแสข่าวบนโลกออนไลน์ของคนที่ทำงานอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ที่รับเงินจากการทำงานผ่าน Paypal ถึงก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่ เรื่องจากกการกลับมาครั้งนี้ของ Paypal มีข้อกำหนดว่า ผู้ที่ทำธุรกิจโอนเงินผ่าน Paypal เช่น อาชีพอิสระ หรือ […]