อัพเดทสถานะเงินเยียวยา ประกันสังคมกลุ่มกลางคืน
เช็คสถานะโอนเงินเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ ม.40 เปิดมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืนในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน จะจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ให้กับผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ ม.40 […]
เพิ่มเงินบัตรคนจน และ กลุ่มเปราะบางอีก 300 บาท
อนุมัติเพิ่มเงิน บัตรคนจน-กลุ่มเปราะบาง อีก 300 บาท คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบเพิ่มเงินเยียวยา สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน – กลุ่มเปราะบาง อีก 300 บาท นาน 2 เดือน โดยได้อนุมัติเงินกู้ให้กับกระทวงการคลัง […]
เงินเยียวยา ม.33 เข้าบัญชีแล้ว
เงินเข้าบัญชีแล้ววันนี้ เงินเยียวยา ม.33 เยียวยาอีก 2,500 บาท แจ้งข่าวบอกกล่าวจากประกันสังคม เกี่ยวกับการเยียวยาเงินของ ม.33 รอบ 2 ให้กับกลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 13 จังหวัด จากการตรวจสอบล่าสุดเงินเข้าแล้ว […]
เงินเยียวยาเข้าวันนี้ 5,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 40
ตรวจสอบเงินในบัญชีด่วน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เงินโอนวันนี้ สำหรับมาตรการเยียวยาเงินให้กับประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศล็อกดาวน์ […]
เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 เพิ่มเติม
เช็คเงินเยียวยา ม.33 ด่วน ประกันสังคมแจ้งว่าเข้าบัญชีแล้ว วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 3 จังหวัดที่ได้รับการเยียวยาเพิ่มเติม ในจังหวัดสีแดงเข้มที่ถูกเพิ่มเข้ามา ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, […]
เคาะจ่ายเงินเยียวยา ประกันสังคม 13 จังหวัด
ครม. อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยา ประกันสังคม เป็นเวลา 2 เดือน ผู้ประกันตนมีเฮ คณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบ อนุมติการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตน ทั้งนายจ้างและลูกจ้า ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งประพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 […]
โอนเงินเยียวยาอีก 1 ล้านราย ม.33
แจ้งเตือนเงินเข้าแล้ว ประกันสังคม ม.33 รับเงินเยียวยาวันนี้อีก 1 ล้านราย ตรวจสอบเงินในบัญชีด่วน สำหรับมาตรการเยียวยา ม.33 ที่รัฐบาลประกาศว่าจะแจกเงินเยียวยาเป็นจำนวน 2,500 บาท ต่อคน วันนี้ได้แจ้งมาแล้วว่าได้ทำการโอนเงินเยียวยาเพิ่มอีกจำนวน 1 ล้านราย […]
เช็คบัญชีด่วน เงินเยียวยา ม.33 เข้าบัญชีแล้ว
เช็คเงินในบัญชีที่ลงทะเบียนเอาไว้ด่วน เงินเยียวยาเข้าแล้ว สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้ลงทะเบียนกับทางบริษัทจากมาตรการ เยียวยาประกันสังคม ม.33 ให้กับแรงงานซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดสีแดงเข้ม หรือพื้นที่ที่ถูกควบคุมสูงสุด 13 จังหวัด จาก 9 ประเภทกิจการ […]
อัพเดทมาตรการเยียวยา ขยายพื้นที่ล็อกดาว์ 16 จังหวัด
อัพเดทมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล เหตุขยายพื้นที่ 16 จังหวัดล็อกดาวน์ รอลุ้น ครม. วันนี้เนื่องจากวันนี้จะมีการหาลืมเกี่ยวกับการขยายมาตรการล็อกดาวน์ 16 จังหวัดด้วยกรอบวงเงินที่ขออนุมัติไว้ 3 หมื่นล้านบาทไม่พอที่จะใช้เยียวยาช่วยเหลือเป็นไปตามระบบเดิมใน 9 กลุ่มอาชีพและในส่วนของระบบประกันสังคม, อาชีพอิสระให้ลงทะเบียน ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา […]
เตรียมลุ้นเคาะแจกเงินเยียวยาเพิ่ม
ครม. เตรียมเคาะเงินเยียวยาเพิ่มให้อีก 3 จังหวัดสำหรับผู้ประกันตน วันนี้ทางคณะรัฐมนตรี มีการรายงานว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี มีการประชุมเพื่อขยายขอบเขตการช่วยเหลือกับกลุ่มแรงงาน และกลุ่มผู้ประกอบการ จากที่ก่อนหน้านี้มีเพียง 10 จังหวัด ที่จะได้รับเงินเยียวยา […]