บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท เข้าวันไหน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน แจกเงินเพิ่ม 3,000 บาท คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รัฐบาลแจกเงินเพิ่มให้คนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 […]