แจกเงินประกันสังคม ม.33 เพิ่มอีก 2,500
ครม. ไฟเขียวแจกเงินประกันสังคม ม.33 เพิ่มอีก 2,500 บาท จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบ สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 เพิ่มอีก 1 เดือน รับคนละ 2,500 […]