ประกันสังคมจ่าย เงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33
เงินเข้าบัญชีพรุ่งนี้ (28 สิงหาคม 2563) ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ประกันสังคมแจ้งว่า จะทำการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คิดเป็นจำนวนเงินเยียวยา 15,000 บ่าท ซึ่งจะมีกำหนดจ่ายในวันที่ 28 […]