ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ได้รับเงินเยียวยา เราชนะ
ตรวจสอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ผู้ประกันตนที่อยู๋ในมาตรา 33 ซึ่งทางรัฐบาลได้แจ้งออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของโครงการ เราชนะ ซึ่งมีผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา 33 ออกมาถามว่า ตกลงได้รับการเยียวยาอะไรบ้าง ประกันสังคม มาตรา […]