ไขข้อข้องใจเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าวันไหน
ไขข้อข้องใจ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จะเข้าวันไหน จากแหล่งข่าวได้มีการออกมาเปิดเผยถึงความสับสน สำหรับกลุ่มคนที่ได้ลงทะเบียนกับมาตรการ เยียวยากลุ่มเปราะบาง ซึ่งผู้ที่สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้นั้น จะมีอยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ เด็กแรกเกิด – 6 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ […]