เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด กันยายน 63 เข้าแล้วเช็คเลย
เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนกันยายน 2563 เข้าแล้ว ใครได้บ้างเช็คเลย จากการติดตามข่าวเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด หรือ ที่ประชาชนเรียกกันว่า เงินอุดหนุนบุตร ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีบุตรผ่านการอุดหนุนเงินสำหรับเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึงอายุ 6 ปี รัฐบาลช่วยเดือนละ 600 […]