เงินประกันรายได้ราคาข้าวโพด
เช็คด่วน เงินประกันรายได้เกษตรกร ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงวันนี้ ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรวันนี้ ทางด้านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการออประกาศกระทรวงพาณิชย์ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563/64 หรือประกันรายได้ข้าวโพดปี 2 งวดที่ 2 สำหรับเกษตรกร ที่ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ […]