เงินสมทบประกันสังคม เดือนพฤศจิกายน 2565
รายละเอียดเงินสมทบ ประกันสังคม พฤศจิกายน 2565 สำหรับผู้ประกันตน ม.33, ม.39 และ ม.40 ผู้ประกันตนจะต้องทำการจ่ายเงินประกันสังคมเป็นจำนวนเท่าไหร่มีคำตอบ สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นช่วงที่ประกันสังคมทำการประกาศลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือนต้องแต่เดือนตุลาคม 2565 […]