เงินสงเคราะห์บุตร ปรับเพิ่มเป็น 800 พร้อมจ่ายย้อนหลัง
กระทรวงแรงงาน จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลัง หลังปรับเพิ่ม 800 บาท จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการรายงานออกมาว่า ทางกระทรวงแรงงาได้มีการเริ่มทยอยจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร ให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 6 ปีครั้งละไม่เกิน 3 คน ภายหลังจากมีการปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 […]