เงินสงเคราห์บุตร เบี้ยคนชรา
เปิดรายละเอียด ลงทะเบียน ชราภาพ และ สงเคราะห์บุตร รับเงินทดแทนผ่านพร้อมเพย์ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ เงินสงเคราะห์บุตร และ เงินบำนาญชราภาพ รับเงินทดแทนง่ายมาก แถมสะดวก สามารถทำได้ผ่านช่องทางพร้อมเพย์แล้ววันนี้ ขั้นตอนในการขอรับเงินทดแทนผ่านพร้อมเพย์ สำหรับเงินสงเคราะห์บุตร […]
เงินสงเคราะห์บุตร ปรับเพิ่มเป็น 800 พร้อมจ่ายย้อนหลัง
กระทรวงแรงงาน จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลัง หลังปรับเพิ่ม 800 บาท จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการรายงานออกมาว่า ทางกระทรวงแรงงาได้มีการเริ่มทยอยจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร ให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 6 ปีครั้งละไม่เกิน 3 คน ภายหลังจากมีการปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 […]
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 600 เป็น 800
คณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติเงินสงเคราะห์บุตร จากเดิม 600 เพิ่มเป็น 800 บาท ผู้ประกันตนมีเฮ เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีการลงมติเห็นชอบเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตน จากเดิมให้เป็น 600 บาท เพิ่ม 200 บาทเป็น 800 […]
เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด กันยายน 63 เข้าแล้วเช็คเลย
เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนกันยายน 2563 เข้าแล้ว ใครได้บ้างเช็คเลย จากการติดตามข่าวเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด หรือ ที่ประชาชนเรียกกันว่า เงินอุดหนุนบุตร ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีบุตรผ่านการอุดหนุนเงินสำหรับเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึงอายุ 6 ปี รัฐบาลช่วยเดือนละ 600 […]
โอนเงิน อุดหนุนบุตร กรกฎาคม 2563
เช็คด่วน เงินอุดหนุนบัตร พร้อมโอน 600 บาท เดือนกรกฎาคม 2563 จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการรายงานเกี่ยวกับ การโอนเงินอุดหนุนบุตรเข้าบัญชี ในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ ซึ่งจะมีการโอน ในวันที่ 10 […]