เงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ยังไม่ได้เช็ค ธ.ก.ส. ต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร จากโครงการประกันรายได้เกษตรกร หรือ เงินประกันราคาข้าว และ ยางพารา ตรวจสอบเงินประกันรายได้ชาวสวนยางล่าสุด ณ วันที่ 15 ธันวาคม […]
เลื่อนจ่าย เงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง
เงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง เลื่อนจ่าย ไม่มีกำหนด ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรวันนี้ กับกรณีโครงการประกันรายได้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ในระยะที่ 2 ก่อนหน้านั้นได้มีการเปิดเผยออกมาว่า จะมีการดำเนินการจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา แต่ถูกเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด […]